Kasko Sigortası Nedir? Ne İşe Yarar?

3 min


kasko sigortası

Araç kasko sigortası herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında olacak şekilde hasara uğradığı, yandığı, çalındığı ve buna benzer durumlarla karşılaşıldığı takdirde sigortalının hasarının karşılanması, tazminat ödenmesi için yapılır. Kasko sigortası karşı araçtaki değil sigortalının aracındaki hasarın teminat altına alınmasını sağlar.Trafik sigortası karşı tarafı ve üçüncü kişileri korumakla birlikte kasko sigortası ile sigortalı kendi aracını ve bütçesini güvence altına almış olur. Kaza ve hasar durumlarında sigortalının büyük maliyetlerle karşılaşması bu sayede önlenmiş olur. 

Kasko Sigortası Neden Gerekli?

Kasko hem aracı hem de araç sahibini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Araç herhangi bir aldığında, çalındığında ya da araç herhangi biri tarafından çalınmaya teşebbüs edildiğinde meydana gelebilecek hasar kasko sigortası ile güvence altına alınmış olur. Araç sahipleri araçlarının aldığı maddi hasarın ardından kasko sigortası poliçelerinin özelliğine göre herhangi bir mağduriyetle karşılaşmadan zararlarını karşılayabilirler. Bu nedenle aslında kasko sigortası araç sahibinin diğer bir deyişle sigortalının faydasını gözeten bir sigorta türü olma özelliğine sahiptir.

Kasko Sigortası Neleri Kapsar?

Kasko sigortası trafik sigortasının aksine isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Aracın çalınması, yanması gibi standart teminatlara ek olarak sigortalı talep ettiği takdirde sigorta kapsamı ek teminatlarla genişletilebilir. Yani kasko poliçesi ihtiyaç duyulan teminatlara göre belirlenebilir. Aynı zamanda aracına kasko sigortası yaptırmak isteyen kişiler vasitam.com üzerinden farklı sigorta şirketlerinden teklif alabilirler. Kendilerine özel olarak hazırlanan teklifleri inceleyerek hem ihtiyaçlarını karşılayan hem de uygun fiyatlı olan kasko sigorta poliçesini tercih edebilirler. Daha sonra güvenli ödeme yöntemleri aracılığı ile kredi kartlarını kullanarak seçtikleri poliçeyi satın alabilirler. 

Kasko sigortası normal şartlarda ve aksi belirtilmediği sürece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Standart kasko poliçesi teminatları yalnızca poliçenin yapıldığı ülkenin sınırları içerisinde geçerli olmakla birlikte kasko sigortası kapsamındaki teminatların aracın kazaya açık olduğu her yerde geçerli olabilmesi için ek teminat olarak yurt dışı teminatı da eklenmelidir.

Kasko Bedeli Nedir?

Sigorta poliçesinde yer alan aracın kasko değerine kasko bedeli adı verilir. Aracın kasko sigortasındaki teminatlar, ek teminatlar ve aracın hasarsızlık kapsamında olup olmadığı gibi etkenlere göre bu bedel değişebilir. Araç için poliçe süresi kapsamında herhangi bir hasar talebinde bulunulmadığı durumlarda poliçenin yenilenme zamanında ödenmesi gereken tutara kasko hasarsızlık indirimi uygulanır. 

Hasarsızlık indirimi oranını etkileyen durumlar her sigorta şirketi tarafından kendi şirket politikası dahilinde belirlenir. Araç sahipleri yeni satın aldıkları araca kasko sigortası yaptıracakları zaman eski araçlarından dolayı kazandıkları bir hasarsızlık indirimi varsa bu indirim yeni araç için de geçerli olur.

%100 rüculu hasarlar, karşı tarafın %100 kusurlu bulunduğu durumlarda ortaya çıkan hasarlar olup sigortalı ortaya çıkan hasarda herhangi bir kusuru bulunmadığını zabıt ya da tutanakla belgelemelidir. Bu belgenin ibrazı ile sigorta şirketinden hasar tazminatı alınabilir.

Radyo ve teyp çalınması, cam kırılması gibi hasarlar yalnızca bir kereye mahsus olmak kaydıyla  hasarsızlık indirimi hakkını etkilememekle birlikte bazı sigorta şirketleri sigortalılarına bu hakkı tanımazlar.

Aracın iç ve dış yüzeylerinde meydana gelen çizik, sıyrık, vuruk gibi mini hasarlar, hasarsızlığın bozulmasına neden olmaz.

Kasko Poliçesi Nedir?

Sigorta edilen aracın alacağı hangi hasarların hangi şartlar altında ve hangi tutarlarda karşılanacağının belirlendiği şartnameye kasko poliçesi denilir. Teminat durumları, teminat altına alınmayan durumlar, sorumluluklar, sigortalının ve sigorta şirketinin hakları, kaza ve zarar halinde sürecin ne şekilde belirleneceği ve ilerleyeceği gibi durumlar kasko sigortası poliçesi kapsamında ele alınır. Poliçeler kapsadıkları teminatlar açısından; dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olarak sınıflandırılabilirler.

Araçta meydana gelen hasarın belirli bir kısmının sigortalı tarafından karşılandığı durum kasko muafiyeti olarak adlandırılır. Kasko sigortası poliçe teminatına ait sigorta primi peşin olarak ya da taksitle ödenebilir. Bu durumda poliçe priminin ilk taksidinin poliçe hazırlandıktan sonra poliçe teslimine kadar ödenmesi gerekir. Eğer poliçe sahibi tarafından prim ya da peşinat ödenmezse poliçe kendisine teslim edilmiş olsa dahi poliçe teminatının başlaması söz konusu olmaz. Standart trafik kasko teminatlarına ek olarak terör teminatı, deprem teminatı, yurt dışı teminatı gibi ek teminatların poliçeye eklendiği durumlarda ödenecek olan tutar değişmektedir.

Araç kasko sigortası ödemenin yapıldığı tarihte başlamakla birlikte poliçe tutarının taksitle ödendiği durumlarda sigorta peşinatın ödendiği gün başlar. Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadığı süreci kasko sigortası poliçesi Türkiye sınırları içinde Türkiye saatiyle 12.00’de başlamakta ve bitim günü aynı saatte sona ermektedir. Kasko sigorta poliçesi şartlarına göre sigortalı, aracına zarar veren herhangi bir olay yaşandığı takdirde olayın yaşandığı günden itibaren 5 iş günü içinde sigortacıya rizikonun gerçekleştiği konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. Rizikonun gerçekleştiği durumlarda sigortacı hasarla ilgili belgelerin kendisine ibrazından itibaren en geç 15 gün içinde sigortalıya hasar ve tazminat miktarını bildirmelidir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.