İkinci El Araba Alırken Noter İşleri Nasıl Oluyor?

3 min


noter ile araç alımı

Araç sahibi olmak isteyen kişilerin birçoğu sıfır araçlardan çok daha uygun bütçelerle alınabilecek ikinci el araçları satın almayı tercih etmektedirler. İkinci el araba satın almak isteyenler için hangi ikinci el arabayı alınmalı sorusu ile başlayan  süreç uzun araştırmalar uygun araca kavuşulması ile alım-satım işlemlerinin yapıldığı noterde sonuçlanır. Ancak ikinci el araba alım satım işlemlerinde bazı evrakların düzenlenmesi ve birtakım kontrollerin yapılması gerekliliği vardır. Bu nedenle aracı satın alacak kişinin söz konusu araca ilişkin resmi belgeleri görmesi, aracın trafik kaydının tespit edilmesi ve satış işleminin noter huzurunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

İkinci el araba satın alacak olan kişi satış işlemi yapılmadan önce satışa konu aracın son muayene bilgisini, trafik cezasının olup olmadığını ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini kontrol etmelidir. Aracın vergi borcunun bulunması satışa engel bir durum teşkil ettiğinden eğer vergi borcu bulunuyorsa bu borç kapatılmadan satış işlemine başlanması mümkün değildir. 

Araç Alım Satım Noter İşlemleri Nasıl Yapılır?

İkinci el araç alım satım işlemleri noter huzurunda resmi olarak gerçekleştirilir. Satıcı araca ait tüm belgeleri notere teslim ettikten sonra aracı satılmasına engel bir durumu olup olmadığı kontrol edilir. Alıcıdan ve satıcıdan üzerinde T.C.Kimlik No bulunan geçerli kimlik belgelerinin ibrazı istenir ve kimlik kontrolleri yapılır. 

Daha sonra noter satış sözleşmesi hazırlanır. Satış sözleşmesine alıcı ve satıcı isimlerini, soy isimlerini, telefon numaralarını yazarlar ve imzalarlar. Satış sözleşmesi imzalandıktan sonra alıcı vezneden noter ve işlem ücretini ödeyerek aracın geçici ruhsatını alabilmektedir.

Aracın ücreti noter satış sözleşmesinin imzalanmasından önce satıcıya teslim edilmelidir. Eğer noter satış sözleşmesi imzalandıktan sonra ücretin tahsili ile ilgili olarak herhangi bir sorun yaşanması durumunda satıcının hak iddia edebilmesi mümkün değildir. Çünkü noter satış sözleşmesi imzalanıp vezneye gidildiği durumda aracın geçici ruhsat belgesinin çıkarılmasıyla araç yeni sahibinin üzerine tescil edilmiş olur. Bu aracın eski sahibi ile ilişiğinin kesildiği anlamına gelmektedir.

Noter satış sözleşmesinin imzalanmasıyla satış işlemi gerçekleşmiş olduğundan Tescile İlişkin Geçici Belge düzenlenir ve noter tarafından düzenlenen bu belgenin geçerliliği 1 aydır. Tescil belgesinin aslı bir aylık süre dolmadan alıcıya iletilmektedir.

İkinci el araç satımı aynı zamanda bir devir işlemi olduğundan araç satışının ardından devir işlemi de yapılır. Devir işleminin yapılabilmesi için noter satış belgesi, vergi dairesinin kestiği ilişik kesme belgesi, Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi, plaka bilgisi, vergi numarası, tescil ve trafik belgesinin ibraz edilmesi gerekir. Aracın farklı bir şehre taşınması söz konusuysa ek olarak Şehirler arası Trafik Soruşturma Yazışmalarına Gelen Cevap belgesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortası herhangi bir trafik kazasında kusurlu olduğu resmi olarak belgelenen araç sahibinin karşı tarafa vermiş olduğu maddi zararlarla karşı araçtaki yolcuların tedavi masraflarını karşılama özelliğine sahip bir sigorta olup İkinci el araç satın alan kişinin en fazla 10 gün içerisinde Zorunlu Trafik Sigortası yaptırması gerekmektedir. Aksi takdirde kusurlu araç sahibi maddi sorumluluk altında kalmaktadır.

Araba Satışı Sırasında Hangi Belgeler Gereklidir?

İkinci el araba satışı noter huzurunda gerçekleştirilen resmi bir işlemdir ve bu işlem esnasında alıcının ve satıcının bazı belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. Satıcının ibraz etmesi gereken belgeler;

 • Üzerinde T.C.Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi,
 • Tescil ve trafik belgesi,
 • Araç plaka numarası,
 • Vergi numarası,
 • Noter satış belgesi,
 • Araç plaka numarası,
 • İlişik kesme belgesi,
 • Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi,
 • Araç satış işlemlerini araç sahibi dışında biri takip edecekse kişi adına düzenlenmiş vekaletname olarak sıralanabilir.

Araç bulunduğu şehir dışında bir başka şehirde yaşayan bir kişiye satılıyorsa araç ruhsatındaki adresin ve plaka il kodunun değişmesi için;

 • Tescil ve trafik belgesi,
 • Araç plakası,
 • Alıcıya ait üzerinde T.C.Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi, ilişik kesme belgesi,
 • Vergi numarası,
 • Şehirler arası trafik soruşturma yazışmaları,
 • Araç satış işlemlerini araç sahibi dışında biri takip edecekse kişi adına düzenlenmiş vekaletname ibraz edilmelidir.

Araç Plakası Nasıl Değiştirilir?

Satın alınan ikinci el aracın plakasının değiştirilmesi isteğe bağlı olarak söz konusu olabilir. Bunun için alıcı notere gitmeden önce bulunduğu bölgedeki Emniyet Müdürlüğü Tescil Bürosu’ndan talep ettiği plakayı sorgulatmalı ve ayırtmalıdır. Eğer plaka kullanımda değilse gerekli olan ödeme yapılır ve satış sırasında noterlikte plaka değişikliği yapılacağına dair bilgi verilir. Plakalar için ödenmesi gereken bağış ücreti özel isim olması, takım kısaltması olması gibi bazı etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Araç plakası değişikliğinin yapılabilmesi için; ikinci el araç satışının yapılması, araç sahibinin ikametgah adresinde değişiklik olması, araç sahibinin ya da kanuni temsilcisinin araç plakası değişikliği için başvuruda bulunması, aracın herhangi bir borcunun bulunmaması ve muayelerinin tam olarak yapılması zorunludur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.